Het is een term die je niet zo vaak hoort tenzij het in relatie tot het woord ‘lening’ is: krediet. En dat kan kloppen, want een krediet is in feite een soort lening. De twee termen worden dan ook veel door elkaar heen gebruikt. 

De definitie van een krediet

Een krediet is een geldbedrag dat door een instelling of particulier persoon aan een andere instelling of particulier wordt verstrekt. Dit geldbedrag moet op een later tijdstip worden terugbetaald. Degene die het geld verstrekt wordt ook wel geldgever, schuldeiser of kredietverstrekker genoemd. Degene die het geld ontvangt wordt ook wel geldnemer of schuldenaar genoemd. De grootste en bekendste groep kredietverstrekkers bestaat uit banken maar er zijn ook een hoop andere plekken waar je aan kunt kloppen voor een krediet.

krediet lenen

Zakelijk of persoonlijk

Kredieten bestaan in verschillende vormen maar doorgaans maken we onderscheid tussen een krediet dat voor zakelijke doeleinden bedoeld is en een privé lening. Want wanneer je geld voor een bedrijf wil lenen dan ben je aan andere voorwaarden verboden. Je hebt bijvoorbeeld enig startkapitaal nodig wanneer je een krediet wil afsluiten voor het openen van een bedrijf. De bank gaat niet alles voor je betalen. Daarnaast moet je een heleboel documenten aanleveren over het bedrijf dat je gaat starten. Heb je bijvoorbeeld een bedrijfsplan? Dit is bij veel banken absoluut een vereiste. Zorg dat je dit op orde hebt voor je bij de bank aanklopt.

krediet